Opleidingen

Een goed begin is het halve werk

Wanneer jij bij mij voor het eerst de lesauto in stapt, begin je niet direct met schakelen. Er wordt je eerst in alle rust verteld over de zit- en stuurhouding. Vervolgens wordt je uitgelegd hoe je dient te sturen. Dat lijkt een overbodige opmerking, maar zo vanzelfsprekend is dat niet. Je hebt namelijk een goede begeleiding en uitleg nodig om het sturen en de rest van de voertuigbeheersing goed onder controle te krijgen. De rijopleiding is vergelijkbaar met iedere andere opleiding; daar begin je ook eerst met de basis. Gedurende de opleiding neemt je niveau toe.

De rijopleiding is verdeeld in vier modules


 1. is voertuigbeheersing
 2. zijn de complexe verkeerssituaties, zoals kruispunten, inhalen, voorbijgaan en invoegen.
 3. zijn de bijzondere verrichtingen waar je bij module 2 automatisch mee te maken krijgt.
 4. zijn de examenonderdelen
Alle stappen worden op een les-instructiekaart bijgehouden. Hierop kun je zelf zien hoe ver je met de rijopleiding bent. Daardoor kunnen wij de lesprogramma’s systematisch afwerken.

Module 1 (voertuigbeheersing)


Hierbij leg ik je het volgende uit:

 • hoe je je zit- en stuurhouding moet afstellen op jouw lichaam
 • welke twee stuurmethodes je mag gebruiken (overpakken en/of doorgeven)
Ik doe het ook voor. (Je zit nog steeds op de bijrijdersstoel!) Nu neem jij plaats achter het stuur! Ik toets je na de uitleg meestal met een paar korte vragen. Deze toetsvragen gelden voor alle oefeningen. Dit doe ik om te controleren of mijn uitleg helder is geweest. Daarna ga je het oefenen. Je gaat de stuurtechnieken oefenen op een parkeerterrein of een rustig weggedeelte. Vervolgens ga je het sturen op de openbare weg oefenen. Je stuurt alleen nog. Op aanwijzing van mij geef je gas, en geef je richting aan. Wij kijken of je de auto netjes in het midden van de rijstrook of de juiste plaats op de rijbaan kan houden. Lukt dat niet, dan zul je uitleg krijgen over hoe je dat moet doen.

Hierbij leg ik je het volgende uit:

 • hoe je moet wegrijden in de eerste versnelling
 • hoe je moet remmen
 • hoe je moet opschakelen
 • hoe je moet terugschakelen
Deze basisvaardigheden behoren tot de voertuigbeheersing en vormen de basis van het autorijden. Ook hier geldt, net als bij iedere andere opleiding, dat je eerst de formule moet begrijpen voordat je de som kunt maken! Ik neem de tijd die nodig is om je de basisvaardigheden bij te brengen. Als er te snel met complexe verkeerssituaties wordt begonnen, blijf je je hele rijopleiding en mogelijk daarna nog steeds moeilijkheden houden met bijvoorbeeld afslaan, kruispunten en kijktechnieken.
Met andere woorden, de opleiding zal langer duren.

Module 2 (complexe verkeerssituaties)


Hierbij leg ik je het volgende uit:

 • hoe je de spiegels afstelt en het begin van de kijktechnieken (afhankelijk van je vorderingen zal de rest van de spiegelkijktechniek ook worden uitgelegd)
 • hoe je moet afslaan naar rechts en naar links
 • hoe je een kruispunt nadert en oversteekt, inclusief bijkomende kijktechnieken
 • hoe je minirotondes en hoe je rotondes met meerdere rijstroken oprijdt en verlaat
 • hoe je andere weggebruikers inhaalt zoals: fietsers, stilstaande voertuigen, en hoe je obstakels of wegversmallingen voorbijgaat
 • hoe je moet in- en uitvoegen
 • hoe je op een autoweg moet rijden, van rijstrook moet wisselen en andere bestuurders moet inhalen
 • hoe je de autosnelweg moet berijden en hoe je moet weven en ritsen
 • wat voor rijstijl je moet toepassen op woonerven
Het is belangrijk dat er ook onder moeilijke omstandigheden wordt geoefend zoals:

 • op onverlichte wegen
 • bij schemer
 • bij donker
 • bij regen
 • bij mist
 • bij gladheid (als het jaargetijde het toelaat!)
Ook zullen we oefenen in parkeergarages, tunnels en op verzoek in andere steden! Dit o.a. om er achter te komen of er eventuele fobieën of angsten bij je aanwezig zijn! Ook wordt tijdens module 2 het zelfstandig rijden, bijzondere manoeuvres en het milieubewust rijden aangeleerd. Tussen de lessen door worden veel situaties geëvalueerd die zich tijdens de lessen hebben voorgedaan. Ook zal er een stukje zelfkennis (zelfreflectie) bij je getest worden. Na module 2 worden de bijzondere verrichtingen (module 3) aangeleerd. De volgorde van het aanleren daarvan wordt hieronder beschreven.

Module 3 (bijzondere verrichtingen)


 • achteruitrijden in rechte lijn
 • vooruit parkeren in een vak links en rechts
 • schuin een vak vooruit inparkeren
 • hellingproef met en zonder handrem
 • stilzetten in een parkeerstrook achter een auto en weer wegrijden
 • het maken van een halve draai linksom
 • het keren op een weg in drie of vijf keer
 • parkeren achteruit in een parkeervak
 • file parkeren, zowel vooruit als achteruit
 • achteruitrijden van een bocht naar rechts
Deze bijzondere verrichtingen zul je nodig hebben als je de bijzondere manoeuvres moet uitvoeren tijdens je tussentijdse toets (TTT) of je examen. Je mag zelf kiezen welke van de verrichting je gaat toepassen bij de opdracht die je van de examinator krijgt.

Module 4 (examenonderdelen)


 • zelfstandig route rijden via: variabele oriëntatiepunten, clusteropdracht, navigatiesysteem
 • bijzondere manoeuvres: omkeeropdracht, parkeeropdracht, stopopdracht
 • alle examenonderdelen worden veelvuldig met je geoefend, zodat je optimaal voorbereid op examen gaat!
 • er wordt tijdens alle stadia van de rijopleiding veel extra informatie gegeven over verkeersinzicht en gevaarherkenning. Ook wordt je geleerd te anticiperen. Verder is het aan te raden de lessen thuis uit te werken.

Dat bespaart een hoop tijd, en… tijd is geld!

Faalangst/Rijangst

Rijangst (Amaxofobie) is een overmatige angst om een voertuig te besturen.
Van de 7 miljoen Nederlandse rijbewijsbezitters zit de helft wel eens nerveus of angstig achter het stuur (Kerncijfers Personen Vervoer, 2004). In Nederland zijn er naar schatting tussen de 800.000 en 1 miljoen mensen die lijden aan een vorm van rijangst, waarvan een half miljoen het autorijden helemaal vermijden.

Rijangst, faalangst en onzekerheid liggen dicht bij elkaar. Toch verschillen ze van elkaar. Het één kan ook verband houden met het ander.

driving-fear

Onzekerheid
Bij onzekerheid speelt de gedachte dat je nooit weet of je iets goed hebt gedaan of fout.
Je aarzelt voortdurend en bent besluiteloos. Ook nadat je een besluit hebt genomen, ben je bezig om opnieuw voor jezelf een besluit te nemen. Gewoon omdat je niet weet of je eerste besluit goed was of fout.
In theorie weet je precies hoe het moet en kun je best goed besluiten nemen. In de praktijk valt dat tegen en ben je steeds bezig je besluit te heroverwegen.
Hierdoor wordt het behalen van het beoogde doel steeds complexer en kom je steeds meer in een onmogelijke situatie terecht. Je betwist je eigen besluit.


Faalangst
Onzekerheid en faalangst liggen heel dicht bij elkaar.
Bij faalangst is ook de mening/houding van de ‘ander’ heel belangrijk is. Wat vindt de ‘ander’ ervan?
Doe ik het in zijn/haar ogen wel goed? Is de ‘ander’ tevreden of juist ontevreden? Vooral de angst om negatief beoordeeld te worden speelt heel erg in je gedachten.
Een goedbedoelde en positieve opmerking kan als negatief en zeer persoonlijk worden ervaren.
Hierdoor heb je kans dat je blokkeert. Je prestaties zullen steeds meer afnemen, waardoor je in een neerwaartse spiraal terechtkomt. Je voelt je verloren.


Rijangst

De angst om iets of iemand aan te rijden, of om aangereden te worden.
Vaak komt dit voort omdat in het verleden een (bijna) aanrijding heeft plaatsgevonden waarbij
je zelf betrokken was of iemand in de naaste omgeving. De angst om in een soortgelijke situatie te belanden en de controle op dat moment te verliezen speelt heel erg in je gedachten. Alleen al de gedachte dát iets zou kúnnen gebeuren, maakt je al angstig. Zodanig zelfs dat dit voor een deel je leven is gaan beheersen.
Als zo’n moment zich werkelijk voordoet, blokkeer je volledig en ben je niet meer in staat tot nadenken.
Je beleeft dat moment als in een shock, niet wetend wat zich nu afspeelt en niet meer in staat tot het
bedenken van oplossingen. Het ‘denken’ wordt op slot gezet, waardoor je vaak ook lichamelijk blokkeert.
Door de ‘angst’ voor de angst, kom je in een vicieuze cirkel terecht.


Heb ik last van rijangst? Doe de rijangst test!

 • Ik zie op tegen autorijden
 • Ik vermijd drukte in het verkeer
 • Ik ben heel voorzichtig in het verkeer
 • Ik zit gespannen achter het stuur
 • Ik voel me opgejaagd in het verkeer
 • Ik gebruik mijn auto zo min mogelijk
 • Ik rij alleen voor mij bekende routes
 • Ik rij niet op de autosnelweg
 • Ik ben moe na het autorijden
 • Ik rij het liefst met een vertrouwd iemand naast me

Wanneer je een of meerdere stellingen met ‘ja’ hebt beantwoord, dan heb je waarschijnlijk last van rijangst.


Waarom onze aanpak werkt

Op het gebied van de ‘gewone’ rijopleiding zijn er heel veel rijscholen actief.
Echter, voor die speciale groep mensen die moeite of angst hebben in een specifiek geval, lopen de ‘gewone’ rijscholen vast. Vooral het gemis aan kennis om deze speciale groep te begeleiden ontbreekt het duidelijk. Verkeersschool Kassem bezit die kennis en ervaring om ook deze speciale groep op een deskundige wijze te begeleiden.

logo 2to drive

Op je 17e een rijbewijs op zak hebben is tegenwoordig mogelijk, maar wel volgens een aantal regels.
Zo mag je al op je 16e je theorie halen, maar pas met 16,5 voor het eerst de auto in voor je rijlessen.
Daadwerkelijk op rijexamen mag je wanneer je 17 jaar bent. Wanneer je op je 17e je rijbewijs gehaald hebt, moet je tot je 18e altijd samen met een ‘coach’ de weg op. Wanneer je 18 bent mag je voortaan zelfstandig de weg op.

Coach

De coach is een aanspreekpunt voor je en coacht waar nodig. De coach is geen rijinstructeur, hij/zij geeft je geen les en verricht zelf geen bestuurdershandelingen. Voor beginnende bestuurders kan het vanwege minder ervaring, lastig zijn om bepaalde verkeerssituaties in te schatten. De coach is er om je in dit soort situaties te helpen.

DUS:

1. Het registeren doe je op het moment dat je een begeleiderspas aanvraagt.
Door het aanvragen van deze pas laat je weten ‘ik doe mee aan 2toDrive’.

2. Vanaf het moment dat je 16,5 jaar bent geworden kun je via de website (www.2toDrive.nl) het aanvraagformulier downloaden.

3. Print het formulier uit en vul het volledig in.

4. Vraag je coaches toestemming. Van hen heb je (ieder afzonderlijk) een handtekening nodig.

5. Voeg een kopie van een geldig legitimatiebewijs toe van jezelf en al je coaches.

6. Heb je het formulier volledig ingevuld (inclusief handtekeningen) stuur dit dan samen met de kopieën op naar de RDW. Voor meer informatie ga je naar www.2toDrive.nl en lees daar meer! Veel plezier met je rijlessen!

Opfriscursus autorijlessen


Het rijbewijs B heeft u in uw bezit, maar…

U hebt vanwege persoonlijke redenen weinig uren achter het stuur doorgebracht of nog vervelender, u hebt een nare ervaring in het verkeer opgedaan. Mogelijk durft u niet of nauwelijks meer aan het hedendaagse verkeer deel te nemen.


BLIJF ER NIET MEE ZITTEN!

opfriscursus

Onze aanpak?

U begint met rijden op een rustig tijdstip, in de lesauto, met uw instructeur.
De instructeur observeert en begeleidt u tijdens de rit. Na afloop krijgt u een advies.
Uw wensen ten aanzien van uw verbeterpunten worden ook meegenomen.
Samen gaat u werken aan de punten die nodig zijn om van u weer een veilige en zelfstandige weggebruiker maken.


Hoeveel lessen?

De lesaanpak is individueel afgestemd en hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen.
Het is ook mogelijk om de laatste les samen met de instructeur in uw eigen auto te rijden.


Ons doel?

Dat u weer met een veilig gevoel de weg op kunt en volop kunt genieten van uw rijbewijs!

 

Meld je aan voor een gratis proefles

Wil je eerst kennismaken met Verkeersschool Kassem? Dan kun je gebruik maken van een vrijblijvende proefles (intake). Om je aan te melden kun je het onderstaand aanmeldformulier volledig invullen. Nadat we het aanmeldformulier ontvangen hebben, nemen we zo snel mogelijk contact met je op.